Convocatòria “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” del programa ERA-NET EuroNanoMed3

EuroNanoMed 3Oberta la 11a convocatòria transnacional per finançar projectes en nanomedicina del programa EuroNanoMed3, de la iniciativa ERA-NET EuroNanoMed in the field of nanomedicina, que dona suport a la recerca en nanomedicina.

Els projectes han d’abordar una de les següents temàtiques:

  • Medicina regenerativa.
  • Diagnòstics.
  • Sistemes d’alliberament dirigits.

Els objectius de la convocatòria són:

  • Donar suport a projectes de recerca translacional que combinen enfocaments innovadors en l'àmbit internacional del camp de la nanomedicina.
  • Fomentar i possibilitar la col·laboració transnacional entre socis públics i privats de l’àmbit acadèmic (equips de recerca d’universitats, institucions d’ensenyament superior, institucions de recerca públiques) i de recerca clínica / de salut pública o equips de recerca d’empreses industrials (de totes les mides). Es fomenta la participació de metges amb el títol de doctor/a, d’organitzacions de recerca i PIMEs.

Els criteris d’elegibilitat depenen del país i s’ha de consultar les Guidelines for applicants. En el cas d’Espanya hi ha tres agències que financen projectes, cadascuna amb criteris propis: el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) i la Agencia Española de Investigación (AEI).

El termini de presentació de les pre-propostes finalitza el 21 de gener 2020 a les 17.00.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb la Ruth Babington, de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu).

+info: Web EuroNanoMed, Convocatòria, Guia pels sol·licitants

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_euronanomed.png