Oberta la convocatòria 2020 “Capacity Building in the field of Higher Education” del programa Erasmus+

Comissió EuropeaOberta la convocatòria Capacity Building in the field of Higher Education 2020 del programa Erasmus+, l’objectiu de la qual és la de promoure la modernització, l’accessibilitat i la internacionalització del sistema educatiu superior en països en vies de desenvolupament.

Els projectes presentats han d’estar orientats a millorar el sistema educatiu dels països elegibles segons la convocatòria (Eligible countries, regions de la 1 a la 4 i de la 6 a la 11 incloses).

Els projectes presentats s’han de desenvolupar en el context de les prioritats identificades als documents: New EU Consensus on Development i European Higher Education in the World.

Aquestes accions contribueixen al desenvolupament del creixement socioeconòmic sostenible i inclusiva en els països elegibles segons la convocatòria amb la finalitat d’assegurar el desenvolupament dels objectius i principis de les accions externes de la UE, incloent-hi la propietat nacional, la cohesió social, l’equitat, la balança geogràfica i la diversitat.

Es donarà atenció especial als països menys desenvolupats, a les universitats en àrees més aïllades, així com també als estudiants desafavorits d’orígens socioeconòmics pobres i als estudiants amb necessitats especials.

El projectes presentats, principalment, han de tenir per objectiu:

  • Millorar la qualitat de l’educació superior i augmentar la seva rellevància al mercat laboral i a la societat.
  • Millorar el nivell de competències i habilitats de les institucions d’educació superior HEIs (Higher Education Institutes) desenvolupant nous i innovadors programes educatius.
  • Millorar la gestió, la governança i les capacitats d’innovació. i la internacionalització dels HEIs.
  • Augmentar les capacitats de les autoritats nacionals per modernitzar els seus sistemes d’educació superior, a través d’accions que donin suport a la definició, la implementació i el monitoratge de polítiques de reforma educativa.
  • Adoptar la integració i la cooperació regional, a través d’iniciatives conjuntes, l’intercanvi de bones pràctiques i la cooperació amb regions diferents del món.

La convocatòria s’adreça a projectes de 2 o 3 anys de durada, amb un pressupost d’entre 500.000 i 1.000.000 d'euros.

El termini de presentació de propostes finalitza el 5 de febrer del 2020 a les 17.00.

El personal investigador de la URL que es vulgui presentar a aquesta convocatòria n’haurà d’informar a la Ruth Babington (rbabington@recerca.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.  

+info: Convocatòria, Programme Guide, EACEA

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_19.png