Ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació

Fundación Española Para la Ciencia y la TecnologíaLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha obert la convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació de la societat, per l’any 2019.

L’objectiu de la convocatòria és el de finançar projectes de divulgació i comunicació de la ciència que realitzen organitzacions per a apropar la recerca, la tecnologia i la innovació als ciutadans.

Els projectes objectes d’aquests ajuts s’agrupen en quatre línies d’actuació:

  • Cultura científica, tecnologia i de la innovació
  • Educació i vocacions científiques
  • Projectes de ciència ciutadana
  • Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació

Aquesta convocatòria prioritza aquells projectes que fomenten l’educació i vocacions científiques de nenes i joves, i la divulgació de treballs i resultats de la recerca realitzada per investigadores i tecnòlogues espanyoles, especialment en àrees en les que estan poc representades.

Les sol·licituds s'han d'omplir telemàticament, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a www.convocatoria.fecyt.es. Per accedir al sistema electrònic de participació caldrà prèviament donar-se d'alta en el Registre de Sol·licitants de la FECYT.

La presentació de les sol·licituds es realitza en dues fases: presentació de sol·licituds per part del personal investigador i signatura del representant legal de l’entitat.

El termini de presentació de sol·licituds per part del personal investigador finalitza el 17 de desembre de 2019 a les 13.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud han de contactar amb el Jaume Condal de Oficina de Recerca i Innovació de la URL (jcondal@rectorat.url.edu), el més aviat possible, per coordinar la tramitació de la sol·licitud.

+info: Web convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fecyt2016_5.png