Nova convocatòria d’ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU)

Ministeri de Ciència, Innovació i UniversitatsEl Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MCIU) ha publicat la convocatòria de 850 ajuts de contractació d’investigadors/es en formació. L’objectiu és la consecució del títol de doctor/a i l’adquisició de competències docents universitàries.

La convocatòria estableix que la durada mínima de l’ajut serà d’un any i una durada màxima conforme a l’establert a l’article 21.c de la Llei de la Ciència de 2011. S’ofereixen 14 pagues mensuals de 1.151,97 euros els dos primers anys, 1.234,25 euros el tercer any i 1.542,82 euros el quart any d’acord amb l’establert al Art. 7 del Real Decret 103/2019 pel que s’aprova l’Estatut del Personal Investigador en Formació.

Podran ser beneficiàries aquelles persones que en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds compleixin els següents requisits:

  • Estar en possessió de titulació universitària (llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, graduats).
  • Estar matriculat en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2019-2020, o bé acreditar que s’està en possessió del títol de màster o estar matriculat en el curs 2019-2020 en un màster universitari oficial que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2020-2021.
  • No tenir el títol de doctor/a.
  • Els sol·licitants que hagin cursat estudis a l’estranger, hauran de sol·licitar a través de la seu electrònica del MEFP l’equivalència de notes.

Respecte a la data de finalització dels estudis de la titulació i a la nota mitjana de l’expedient, convé mirar la convocatòria, ja que hi ha variacions segons el tipus de titulació i segons les diferents àrees de coneixement.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica del MCIU. El termini de presentació de sol·licituds començarà el 24 d’octubre i finalitzarà el 14 de novembre de 2019 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, poden contactar amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL (rbabington@rectorat.url.edu).

+ info: Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: