Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica 2019 - DEMOC 2019

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca els ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2019.

Els projectes de recerca han d’estar orientats a l’obtenció de coneixements aplicables i han de versar sobre algun dels temes següents:

  • Els reptes de la participació en línia: anàlisi de diferents eines i experiències de participació en línia per a detectar quins elements fan que siguin més o menys utilitzades per la ciutadania.
  • La incorporació de les iniciatives socials als espais de presa de decisió: anàlisi dels elements que dificulten o faciliten la inclusió d'iniciatives socials a les agendes dels governs, tant des de la perspectiva de les administracions com de les iniciatives mateixes.
  • La participació interna de les organitzacions sense afany de lucre: anàlisi d'entitats i plataformes que han aconseguit dinamitzar la seva participació interna i mobilitzar més agents de la societat civil.
  • La innovació democràtica al món local: anàlisi d'experiències reeixides de participació ciutadana al món local, tant en el disseny com en la gestió de polítiques, serveis, espais o equipaments públics.

Les propostes han de ser projectes originals escrits en català que no hagin rebut finançament de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions o d’entitats públiques o privades i han de crear nou coneixement que tingui aplicabilitat i impacte en la societat.

Resten exclosos de l’objecte d’aquests ajuts els treballs de tesis doctorals. Tampoc no són subvencionables els projectes que tinguin com a objecte l’organització i la realització de cursos, seminaris o congressos.

Els projectes s'han d'implementar en el període màxim d'un any a comptar de la publicació de la resolució final de concessió de l'ajut. L'import per ajut serà d'entre 6.000 i 12.000 euros.

Les persones interessades en aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per gestionar la documentació institucional que es demana.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 14 de novembre de 2019.

+ info: Convocatòria, Bases, Tràmit al web de l’AGAUR

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_45.jpg