Convocatòria per donar suport a projectes de recerca social: formació professional, abandonament escolar i precarietat laboral

Obra Social "la Caixa"L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per incentivar la recerca en ciències socials i donar suport a recerques originals que aportin llum sobre tres aspectes concrets de la realitat social espanyola: la formació professional, l’abandonament escolar prematur i la precarietat laboral.

Aquesta convocatòria es proposa finançar fins a un màxim de 12 projectes de recerca quantitativa que es puguin executar en 6 mesos i que tractin sobre els temes següents:

  • Formació professional en el sentit més ampli, és a dir, la relació entre formació, educació i la transició a l’àmbit laboral.
  • Abandonament escolar prematur i implicacions socials o econòmiques d’aquesta problemàtica.
  • Precarietat laboral, incloent-hi el treball temporal o irregular, així com qualsevol recerca relacionada amb l’anomenada gig economy.

S’ofereix un encàrrec per valor de 12.000 euros per projecte (incloent-hi impostos, despeses i costos operatius de la universitat o el centre de recerca, si n’hi ha).

Les persones candidates s’han de comprometre, en cas de ser beneficiàries, a:

  • Lliurar un article divulgatiu inèdit que expliqui els resultats i les conclusions de la recerca, que seria publicat a l’Observatori Social.
  • Lliurar un annex que descrigui detalladament la metodologia de la recerca i els aspectes tècnics de l’anàlisi efectuada.
  • Signar un contracte amb la Fundació Bancària ”la Caixa” per plasmar els compromisos que recullen les bases. Aquest contracte se signarà a través de la universitat o el centre de recerca a què estiguin adscrits els beneficiaris.

La convocatòria és oberta a investigadors o equips d’investigadors de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat a Espanya, en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la recerca. 

Les propostes s’han d’enviar a l’adreça electrònica de l’Observatori Social de ”la Caixa”:
 observatorisocial@fundaciolacaixa.org.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte el més aviat possible amb el Sr. Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@recerca.url.edu).

El termini de presentació de propostes finalitza el 4 de novembre del 2019, a les 14.00.

+info: Bases, Document A, Document B

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_31.jpg