Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullQueralt Prat Pubill (ESADE ADE), Nabí Ferrer Enríquez (IQS SE), han defensat la seva tesi doctoral.

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE:

  • Autora: Sra. Queralt Prat Pubill
  • Director: Dr. Josep M. Lozano Soler
  • Títol: Re-Imagining Management: An Axiological Approach For Knowledge Creation Oriented Organisations
  • Data defensa: 31/7/2019
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/667631

IQS School of Engineering:

  • Autor: Sr. Nabí Ferrer Enríquez
  • Director:  Dr. Julià Sempere Cebrian
  • Títol: Diseño de procesos de química de flujo y cinética no paramétrica
  • Data defensa: 10/9/2019
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/667635
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_111.png