Oberta la convocatòria d’ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors (Innovadors 2019)

AGAUROberta la convocatòria d’ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors 2019).

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar projectes de transferència de resultats de la recerca que estiguin destinats a realització d’activitats conduents a la creació d’una spin-off o a l’explotació de llicències o qualsevol altra forma de protecció de la propietat intel·lectual i industrial d’una tecnologia o coneixement.

Els beneficiaris de l’ajut hauran de contractar una persona emprenedora, durant un període de 18 mesos, per tal de desenvolupar el projecte. La persona emprenedora ha de tenir estudis mínims de grau i coneixements en l’àmbit de l’economia i les finances, la gestió empresarial, la gestió de la innovació, la transferència tecnològica o bé en programes d’incubació o d’acceleració d’empreses start-up.

Els projectes tindran una durada de 18 mesos i un ajut fixe de 84.000 euros; d’aquests, com a mínim 60.000 euros han d’estar destinats a finançar els costos per la contractació d’una persona emprenedora durant 18 mesos.

Aquestes ajudes formen part de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), i compten amb cofinançament dels Fons FEDER de la Unió Europea. Els projectes finançats a través d’aquesta convocatòria no poden haver finançat les mateixes activitats mitjançant un convocatòria d’ajuts Indústria del Coneixement.

La sol·licitud, preferentment en llengua anglesa, s’haurà de presentar al Vicerectorat de Recerca i Innovació de la URL abans del 18 de setembre de 2019.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria s’hauran de posar en contacte amb la Idoia Villanueva de l’Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu) abans del 9 de setembre de 2019.

+info: Bases, Convocatòria, Presentació de sol·licituds

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_40.jpg