Propera convocatòria d’acreditacions de professorat lector de l’AQU (setembre 2019)

AQUL’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) obrirà un nou termini d’emissió d’informes de professorat lector a partir del 2 de setembre de 2019.

L’avaluació de les sol·licituds es basarà en els següents mèrits:

  • Experiència investigadora: publicacions; participació en projectes de recerca; obra artística; contribucions en congressos; estades en centres de recerca; direcció d’activitats de recerca o desenvolupament; transferència de tecnologia, patents, models d’utilitat i altres resultats; altres mèrits de recerca rellevants.
  • Formació acadèmica: predoctoral, doctoral i postdoctoral.
  • Experiència docent: trajectòria docent universitària; formació per a la docència universitària; innovació docent i altres mèrits docents.

Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT). El termini per annexar tota la documentació  és de 5 dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 d’octubre de 2019.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb la Idoia Villanueva, de l'Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu).

+ info: AQU-lectorCriteris d’AvaluacióProcés d’Avaluació, OVT

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_aqu_40.jpg