4a convocatòria Interreg SUDOE

Interreg SUDOEProperament s'obrirà el termini de presentació de propostes de la 4a convocatòria del Programa  de  Cooperació  Territorial  Europa  Sud-occidental  (Programa  Interreg  Sudoe), amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament regional en el sud-oest europeu.

És un programa de cooperació transnacional entre els cinc estats d’aquesta zona geogràfica (Espanya, França, Portugal, Regne Unit i Principat d’Andorra), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El pressupost es repartirà entre els següents eixos prioritaris:

Eix prioritari 1 – Promoure les capacitats d’innovació per a un creixement intel·ligent i sostenible (8,7 M€).

Tipus de projectes finançats:

  • Coordinació entre les estratègies regionals d’especialització intel·ligent.
  • Desenvolupament de models de transferència de tecnologia, de gestió de la innovació i d’innovació oberta.
  • Aplicació de la innovació per a la millora de la protecció del medi ambient.
  • Consolidació de cadenes de valor en l’àmbit de les Tecnologies Facilitadores Essencials TFE.

Eix prioritari 5 – Protegir el medi ambient i promoure l’eficàcia dels recursos (4,2 M€).

Tipus de projectes finançats:

  • Accions de creació i de promoció del patrimoni natural i cultural reconegut a nivell internacional.
  • Creació d’eines de treball conjuntes/ compartides.

Els imports es podrien veure incrementats en funció dels romanents generats pels projectes de les convocatòries anteriors. Aquest programa finança fins el 75% del cost total del projecte.

El programa posa a disposició de les entitats sol·licitants una 4eina de cerca de socis.

El termini per a la presentació de propostes és del 7 d’octubre de 2019 fins al 25 d’octubre de 2019.

+info: Convocatòria, Eina de cerca de socis

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_interreg_SUDOE.png