Actualització del document “Annotated Model Grant Agreement” del programa H2020

HORIZON 2020La Comissió Europea ha publicat una nova actualització del document “Annotated Model Grant Agreement” del programa H2020 (versió 5.2).

 

La versió 5.2 està disponible al Funding & Tenders Portal.

La nova versió inclou explicacions i exemples nous, com per exemple:

 • Actualització de les anotacions dels articles:
  • 6.2D.5 (Costs of internally invoiced goods and services),
  • 6.2.F (Specific cost categories),
  • 16.2 (Rules for pproviding virtual access to research infrastructure),
  • 20 (Reporting – Payment requests),
  • 29 (Dissemination of results – Open Access – Visibility of funding),
  • 31 (Access rights to results),
  • 37 (Security-related obligations)
  • 55 (Amendments to the Agreement)
 • Noves anotacions i actualitzacions dels següents acords de subvenció específics:
  • MSCA: IF article 6.2.B, ITN articles 6.2.B i 32, RISE article 6.2.A
  • ERA-NET Cofund: preàmbul i articles 5, 8 i 15
  • EJP Cofund: articles 3 i 6.2.F.

La llista de canvis està disponible al principi del document en l’apartat History of Changes. Els canvis i seccions amb novetats estan senyalats amb una marca en verd al marge esquerre del full corresponent.

+info: AMGA 5.2, Funding & Tenders Portal

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_H2020_107.jpg