Resolta la Convocatòria d’ajuts a l’activitat de recerca del PDI de la URL 2019

Universitat Ramon LlullPublicada la resolució de la Convocatòria d’ajuts a l’activitat de recerca del PDI de la URL 2019.

Enguany, s’han concedit 36 projectes de 69 sol·licituds presentades pel PDI de la URL.

L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant la presentació del document normalitzat que s’ha facilitat a les persones beneficiàries, no més tard del 15 de juliol de 2019. L’escrit anirà adreçat al vicerector de Recerca i Innovació de la URL i haurà d’estar signat per la persona sol·licitant, amb el vistiplau del responsable de recerca o càrrec equivalent del seu Centre o Institució Federada. La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Es recorda que, segons estableix l’article onzè de la convocatòria, els beneficiaris hauran de justificar la realització de les accions subvencionades abans del 10 de gener de 2020, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica de les despeses realitzades, degudament validada per la gerència del centre o institució.

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Coneixement

+info: Resolució

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: