Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2019)

AGAUROberta la convocatòria per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric o l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió de conflictes.

Els treballs objecte d'aquestes subvencions poden consistir en recerca teòrica i/o aplicada, des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, sempre que versin directament sobre algun dels àmbits temàtics següents:

  1. Construcció de pau i articulació de la convivència després de la violència: promoció del diàleg en societats polaritzades, processos i polítiques de reforma en contextos de transició, mecanismes de justícia transicional i ordinària, eines i iniciatives de reconciliació i reconstrucció del teixit social, paper de la memòria, participació de la societat civil en aquests contextos, etc.
  2. Violències endèmiques fora de contextos bèl·lics (narcotràfic, crim organitzat, corrupció, violències urbanes, bandes juvenils delinqüents, violència contra les dones, desplaçaments forçats, violacions dels drets humans, seguretat ciutadana, etc.) i respostes institucionals i/o ciutadanes de prevenció, resiliència i resistència a aquestes situacions.
  3. Pau i seguretat en les polítiques públiques: especialment d'àmbit subestatal, relatives a donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en particular l'ODS 16 (Pau, justícia i institucions sòlides).
  4. Empreses, conflictes i drets humans: l'impacte sobre les persones, els drets humans i el medi ambient de les empreses que operen en situacions de conflicte armat o conflicte social greu, i el seu potencial en la transformació de conflictes i la construcció de pau.

Els projectes s’han d’implementar en el període màxim de 12 mesos, comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut. Els equips de recerca han de constar d’un mínim de tres investigadors, un dels quals han de ser doctor/a amb contractació a temps complet.

L’import mínim de la subvenció que s'atorga per projecte és de 6.000 euros i el màxim és de 10.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 15 de juliol de 2019.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació, el més aviat possible, per tal de gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: ConvocatòriaBases específiques, Formulari de sol·licitudAnnex sol·licitud

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: