La Comissió Europea ha obert tres noves convocatòries del programa CIP

Competitiveness and Innovation Framework Pogramme CIP són les sigles de Competitiveness and Innovation Framework Pogramme, un programa europeu que tracta de fomentar la innovació a Europa mitjançant el finançament d’accions en tres àrees temàtiques: Energia (IEE), Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ICT PSP) i Emprenedoria i Industria (EIP).

 

 

CIP se centra en el foment d'activitats d’implementació, aplicacions i transferència de la recerca com ara la promoció de bones pràctiques, noves polítiques, desenvolupament d’estructures de formació i ensenyament, intercanvis d’experiències, estudis estratègics...

 

Les últimes convocatòries que s’han obert en el marc d’aquest programa pertanyen a diferents àmbits temàtics:

 

-Energia intel·ligent: El programa finançarà accions que fomentin l’eficiència energètica i l’ús racional dels recursos, recursos energètics nous i renovables i l'energia en el transport. Es pot trobar informació més detallada al Work Programme de la convocatòria i el termini de presentació de sol·licituds s’acaba el 26 de juny de 2008.


-Eco-innovació: El programa finançarà projectes centrats en la primera aplicació de tècniques eco-innovatives, productes, pràctiques o processos amb rellevància i valor afegit per a la Unió Europea que ja han estat tècnicament provats però encara no han estat implantats en el mercat. A la convocatòria es detallen les prioritats temàtiques, i el termini de presentació de sol·licitud s’acaba l’11 de setembre de 2008.

 

-Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): Estimular innovació i competència a traves de la millor utilització de les TIC per part dels ciutadans, dels governs i del sector comercial. El programa contribueix a desenvolupar un mercat per solucions innovadores basades en TIC, en particular en àrees d’interès públic. Les temàtiques es poden trobar al Work Programme i el termini de presentació de sol·licituds s’acaba el 9 de setembre de 2008.

 

+ info: CIP