Propera convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora de l’AQU (Trams 2019)

AQUProperament s’obrirà al web de l’AQU la convocatòria 2019 d’avaluació de l’activitat investigadora per a Personal Docent i Investigador (Trams 2019).

Els investigadors i investigadores que vulguin presentar-se a la convocatòria, hauran de complir els següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de Doctor/a
  • Tenir una vinculació amb la universitat a temps complet o parcial (la vinculació a temps parcial ha de ser igual o superior a un 50% del temps complet)
  • Tenir antiguitat mínima a la Universitat d’un any
  • Ser membre actiu d’un dels grups de recerca recollits en el mapa de grups de recerca de la URL

Els passos a seguir seran:

  1. En primer lloc, caldrà enviar la sol·licitud des de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT);
  2. posteriorment, l’investigador/a rebrà al seu correu electrònic un enllaç al formulari web per omplir el CV abreujat (recordem que aquesta convocatòria ofereix la possibilitat de crear el currículum abreujat a partir de les dades del Portar de la Recerca de Catalunya).
  3. Finalment, caldrà adjuntar la resta de documentació necessària, com per exemple, el certificat de serveis prestats de la universitat.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dilluns 17 de juny i finalitzarà el divendres 12 de juliol de 2019.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Idoia Villanueva de l'Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu) per gestionar part de la documentació requerida.

+info: Web de l’AQUCriteris específics per avaluar l’activitat investigadora

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_aqu_38.jpg