Beques de col·laboració amb el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Departament d'EducacióEl Departament d’educació ha obert la convocatòria de 3 beques de col·laboració amb el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu orientada a alumnes acabats de graduar o estudiants de màster o doctorats, en l’àmbit de les actuacions del Consell.

Poden optar a una beca les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:

  1. Haver obtingut un doctorat, un màster o un grau durant el període dels tres anys anteriors a la convocatòria de la beca, en alguna de les especialitats de ciències polítiques, sociologia, economia, estadística, matemàtiques, física, enginyeries, psicologia, pedagogia, psicopedagogia o qualsevol altra matèria que sigui d'interès per a l'organització.
  2. Ser estudiants d'una segona carrera o grau, de màster o postgrau o d'un doctorat en el moment de sol·licitar la beca, en alguna de les especialitats indicades en l'apartat anterior.

Les persones sol·licitants han d'estar en possessió, com a mínim, del nivell C de llengua catalana i castellana, i B2 d'anglès.

Cada beca té una dotació econòmica de 1.330 euros bruts mensuals per a una dedicació de 35 hores setmanals.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de juny de 2019.

+info: Convocatòria i sol·licitud

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_gencat_educacio.gif