Convocatòria d’ajuts a l’activitat de recerca del PDI de la URL 2019

Universitat Ramon LlullLa Universitat Ramon Llull obre la convocatòria d’Ajuts a l’activitat de recerca del personal docent i investigador de la URL per a l’any 2019, amb l’objectiu d’incrementar llur activitat de recerca.

Podran beneficiar-se d’aquests ajuts els membres del personal docent i investigador de la URL que compleixin els següents requisits:

  1. Estar en possessió del títol de doctor/a
  2. Ser membre d’algun dels grups de recerca de la URL recollits en el Mapa de grups de recerca de la Universitat
  3. Tenir un contracte laboral permanent amb alguna de les institucions federades de la URL, vigent i amb antiguitat mínima d’un any en el moment de la sol·licitud.
  4. Comptar amb el vistiplau de la seva institució per desenvolupar el projecte de recerca

Les activitats finançades s’hauran d’executar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 i hauran de tenir, orientativament, un pressupost comprès entre 5.000 i 25.000 euros. Caldrà comprometre un cofinançament mínim del 30% de l’import concedit.

Es consideraran finançables les següents accions:

  1. Cofinançament de despeses de personal de suport a la recerca i de personal pre o postdoctoral
  2. Personal docent substitut, en cas de requerir períodes d’intensificació
  3. Mobilitat del PDI
  4. Publicacions i accés a recursos electrònics
  5. Material fungible

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 12 de juny de 2018.

La presentació de sol·licituds es farà en format electrònic a l’adreça vicerectorat.recerca@url.edu. Es pot demanar el formulari de sol·licitud i de priorització enviant un correu a la mateixa adreça electrònica.

+info: Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: