Nova convocatòria de Recerca Social “la Caixa”

Obra Social "la Caixa"L’Observatori Social de “la Caixa” llança una nova convocatòria competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social, i que es basin en metodologies quantitatives.

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida  per comprendre en profunditat els reptes socials que Espanya ha d’afrontar ara i en el futur.

El pressupost total de la convocatòria és d’1,3 milions d’euros. Amb aquesta dotació es preveu finançar 13 projectes de 100.000 euros cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

La convocatòria s’adreça a personal investigador en actiu que pugui acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Les persones candidates han de complir els requisits següents:

  • Personal investigador emergent: persones que hagin obtingut el títol de doctor/a  entre el 13 de juny del 2012 i el 13 de juny del 2017, i que hagin publicat un mínim de tres articles científics en els cinc anys anteriors abans del tancament de la convocatòria.
  • Personal investigador consolidat: persones que hagin obtingut el títol de doctor/a abans del 13 de juny del 2012, i que hagin publicat un mínim de cinc articles científics en els cinc anys anteriors abans del tancament de la convocatòria.

Es podran presentar els investigadors/es de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en institucions de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya.

La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases:

  • 1a fase: presentació d’una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.
  • 2a fase: presentació d’una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. En aquesta fase s’haurà d’acreditar els mèrits i l’experiència requerida.

Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès.

Les sol·licituds es faran telemàticament a través del portal web de l’Observatori Social de “la Caixa”.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte el més aviat possible amb en Jaume Condal (jcondal@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

El termini de presentació de propostes a la primera fase finalitza el 13 de juny del 2019, a les 17.00.

+info: Web de l’Observatori Social de “la Caixa”

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_24.jpg