Ajuts per incentivar la incorporació estable de personal investigador amb el títol de doctor/a

Ministeri de Ciència, Innovació i UniversitatsEl Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha obert una convocatòria per incentivar a la incorporació estable de doctors i doctores als centres d’R+D.

L’ajut màxim per cada un dels llocs de treball serà de 100.000 euros. Es consideren finançables els costos salarials generats durant els anys 2019, 2020 i 2021 corresponents al personal investigador incorporat. 

Per sol·licitar aquests ajuts, les persones candidates han de reunir els següents requisits:

  • Haver sigut beneficiàries dels ajuts Ramon y Cajal en la convocatòria 2011 o en convocatòries anteriors.
  • Ocupar en el moment de la sol·licitud, un lloc de treball de caràcter permanent, mitjançant una relació funcionarial, estatutària o laboral amb jornada a temps complet, i que va ser cobert dins del període 2017-2018.
  • Estar en possessió del certificat I3, que acredita el compliment dels requisits de qualitat de la producció i activitat científica-tecnològica que impliquen una trajectòria investigadora destacada.
  • No haver ocupat prèviament un altre lloc de treball de caràcter permanent pel qual es va concedir finançament a l’empara del Programa I3.
  • Realitzar, en la institució a que pertanyi, únicament activitats no econòmiques.

Les persones interessades en sol·licitar l’ajut han de tramitar la sol·licitud a través de la seu electrònica del MCIU, abans del 21 de maig de 2019 a les 15.00.

Les institucions de la URL hauran de validar la sol·licitud de les persones candidates a través de la seu electrònica del MCIU, abans del 28 de maig de 2019 a les 15.00.

Preguem que les persones interessades en sol·licitar aquests ajuts es posin en contacte amb les seves institucions contractants.

Per més informació, podeu posar-vos en contacte amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu).

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCIU_19.png