Horizon Impact Award

Comissió EuropeaLa Comissió Europea convoca 5 premis per a projectes finalitzats finançats per l’H2020 i el FP7, que hagin tingut un impacte social, amb l’objectiu de difondre els beneficis socioeconòmics de la inversió de la UE en recerca i innovació.

Els guanyadors seran convidats a un acte de lliurament de premis, que inclourà un públic seleccionat de representants d’alt nivell i promotors de la innovació en la industria i el sector públic. L’Horizon Impact Award proporcionarà a les persones guanyadores una gran visibilitat en forma d’interès públic i una major cobertura dels mitjans de comunicació.

Les sol·licituds han de respondre als següents criteris acumulatius:

  • Dels resultats a beneficis socials: els sol·licitants han de demostrar que han explotat directament els seus resultats de recerca i innovació, o que han participat activament en la seva assimilació per part de tercers.
  • Impacte: els sol·licitants han de demostrar com l’aplicació dels resultats de la recerca ha contribuït a resoldre un repte social i a generar impacte econòmic, social, mediambiental o polític.

Els premis tenen un dotació econòmica individual de 10.000 euros.

El termini per la presentació de propostes és el 28 de maig de 2019.

Les persones interessades en presentar una candidatura al premi n’hauran d’informar a la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_15.png