Convocatòria de Projectes Estratègics del Programa ENI CBC MED (Cooperació Transfronterera de la Conca Mediterrània)

ENI CBCMEDOberta la convocatòria per a projectes estratègics del ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020, programa de cooperació multilateral i transfronterera cofinançat per la Unió Europea dins del European Neighbourhood Instrument (ENI).

La convocatòria per projectes estratègics està dirigit a abordar 7 prioritats temàtiques i cada proposta s’ha de correspondre a una d’aquestes prioritats. Els temes inclouen: desenvolupar empreses i PIMEs; donar suport a l’educació, la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològics; promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa; la protecció del medi ambient, la adaptació i la mitigació del canvi climàtic.

Als projectes hi han de participar com a mínim 4 països, 2 de la Unió Europea de la Mediterrània i 2 països socis de la Mediterrània. Els països del programa són Algèria, Egipte, Espanya, França, Grècia, Israel, Itàlia, Jordània, Líban, Malta, Palestina, Portugal, Tunis, i Xipre.

La contribució del programa serà d’un màxim del 90% de la despesa total.

El termini per la presentació de propostes és el 3 de juliol de 2019 a les 13.00.

+info: Convocatòria, Guia de participants, Terminis de referència, Web ENI CBC MED

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_eni_cbcmed.png