Publicació de Carhus Plus+ 2018

AGAURL’AGAUR ha publicat la versió de Carhus Plus+ 2018, del sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional.

La nova versió ha comptat amb un procés participatiu obert a la comunitat investigadora entre el juliol i l’octubre del 2018.

Aquest projecte, desenvolupat per l’AGAUR, a proposta de la Direcció General de Recerca, es presenta amb la finalitat de contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitari català amb la màxima objectivitat.

En aquesta edició s’han introduït diverses novetats:

  • Àmbits de coneixement: Carhus Plus+ és converteix en un sistema multi àrea on les revistes que ho requereixen passen a estar classificades en diversos àmbits alhora. Si és el cas, en cada àrea de coneixement una revista pot tenir diferents qualificacions A, B, C o D.
  • Àmbit del Dret: atenent a l’especificitat d’aquest àmbit s’ha aplicat un percentatge del 33% per a la classificació de les revistes A de cadascuna de les subdisciplines de l’àrea. Posteriorment s’han revisat aquelles revistes que tenen els seus continguts entre diverses subdisciplines del Dret per assignar una única valoració ponderada.

Tanmateix quan es tracti de valorar les publicacions anteriors al 2018, la versió de referència és Carhus Plus+ 2014.

Les revistes de la Universitat Ramon Llull que hi apareixen són:

+info: CARHUS Plus + 2018

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_36.jpg