Ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació

Fundación Española Para la Ciencia y la TecnologíaLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha obert la convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació de la societat, per l’any 2018.

L’objectiu de la convocatòria és el de finançar projectes de divulgació i comunicació de la ciència que realitzen organitzacions per a apropar la recerca, la tecnologia i la innovació als ciutadans.

Els projectes objectes d’aquests ajuts s’agrupen en quatre línies d’actuació:

  • Cultura científica, tecnologia i de la innovació
  • Educació i vocacions científiques
  • Projectes de ciència ciutadana
  • Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació

Aquesta convocatòria prioritza aquells projectes que fomenten l’educació i vocacions científiques de nenes i joves, i la divulgació de treballs i resultats de la recerca realitzada per investigadores i tecnòlogues espanyoles, especialment en àrees en les que estan poc representades. També es prioritzaran aquells projectes que es celebrin en el marc de l’Any Internacional de la Taula Periòdica.

Les sol·licituds s'han d'omplir telemàticament, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a www.convocatoria.fecyt.es. Per accedir al sistema electrònic de participació caldrà prèviament donar-se d'alta en el Registre de Sol·licitants de la FECYT.

La presentació de les sol·licituds es realitza en dues fases: presentació de sol·licituds per part del personal investigador i signatura del representant legal de l’entitat.

El termini de presentació de sol·licituds per part del personal investigador finalitza el 23 d’abril de 2019 a les 13.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud han de contactar amb la Mireia Reniu de Oficina de Recerca i Innovació de la URL (mreniu@rectorat.url.edu), el més aviat possible, per coordinar la tramitació de la sol·licitud.

+info: Web convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fecyt2016_3.png