Convocatòria de suport per a projectes de recerca social basats en la realització d'enquestes de L’Observatori Social de ”la Caixa”

Obra Social "la Caixa"L’Observatori Social de “la Caixa” ha obert una convocatòria a projectes de recerca que, mitjançant la realització d’una enquesta, permetin d’obtenir coneixements nous respecte al caracterització d’un determinat fenomen o problemàtica social, o bé l’anàlisi de les causes que el provoquen.

La convocatòria és oberta a personal investigador o equips de personal investigador de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat a Espanya, a universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la recerca. 

El pressupost total de la convocatòria és de 100.000 euros i la quantitat màxima per a cada projecte és de 50.000 euros. Aquest import inclou els costos de l’enquesta i una dotació de 3.600 euros (impostos i cànons inclosos, si n’hi ha) per al personal investigador o equips de personal investigador com a remuneració de la recerca i elaboració dels corresponents articles de difusió.

El termini de presentació de propostes finalitza el 13 de març del 2019.

El personal investigador de la URL que es vulgui presentar a aquesta convocatòria n’haurà d’informar a la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.  

+ info: Bases, Web convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_23.jpg