Oberta la convocatòria CYTED 2019 de Projectes Estratègics

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el desarrollo - CYTEDEl Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)  ha obert la Convocatòria 2019 de Proyectos en Temas Estratégicos, a la que Espanya hi participa a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) i del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El Programa CYTED és un programa internacional de cooperació científica i tecnològica multilateral d’àmbit iberoamericà. L’objectiu  principal es contribuir al desenvolupament de la Regió Iberoamericana mitjançant mecanismes de cooperació que pretenen la consecució de resultats científics i tecnològics transferibles als sistemes productius i a les polítiques socials.

La finalitat de la convocatòria és la posada en marxa de nous projectes de cooperació cientificotecnològica entre personal investigador dels països CYTED en els temes estratègics següent:

  • Tema 1: Malalties cardiovasculars
  • Tema 2: Tècniques avançades per al tractament de l’aigua: vida i sostenibilitat

Els països que participaran amb suport econòmic als grups que participen dels seus països són: Colòmbia, Xile, Espanya, Mèxic, Paraguai, Perú i República Dominicana.

Els projectes hauran de tenir caràcter transnacional i amb una duració de tres anys com a màxim. És important consultar els annexos nacionals corresponents ja que poden existir incompatibilitats a l’hora de formar els consorcis.

L’ISCIII finançarà als centres de recerca espanyols elegibles que participen en els projectes aprovats en la temàtica “Malalties cardiovasculars” en la convocatòria transnacional, d’acord amb l’annex nacional, mitjançant la convocatòria Proyectos de Programación Conjunta Internacional de la AES 2019.

La AEI finançarà als centres de recerca espanyols elegibles que participen en els projectes de la temàtica “Tècniques avançades per al tractament de l’aigua: vida i sostenibilitat” aprovats en la convocatòria transnacional, d’acord amb l’annex nacional, mitjançant la convocatòria Programación Conjunta Internacional 2020 o el seu equivalent.

Cada proposta ha d’incloure grups de com a mínim tres països diferents dels participants amb suport econòmic a la temàtica a la que es presenti la proposta, i no ha d’incloure més de dos grups del mateix país dels integrants.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de maig de 2019.  

+ info: Bases, Web CYTED, Requisits Nacionals Espanya AEI, Requisits Nacionals Espanya ISCIII

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_CYTED.jpg