La Marató obre una nova convocatòria per finançar projectes de recerca sobre el càncer

Fundació La Marató de TV·La Fundació La Marató de TV3 ha obert una nova convocatòria per finançar projectes de recerca, amb l’objectiu de fomentar la recerca científica d’excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l’àmbit del càncer.

En aquesta convocatòria només es finançaran projectes coordinats, composats per com a mínim dos grups i, per tant, diferents subprojectes amb el seu propi investigador/a principal, que actuen representats per un dels beneficiaris i pel seu centre, que serà la persona que actuï d’interlocutora amb la Fundació (investigador/a principal coordinador/a).

L’import de les ajudes econòmiques no podrà superar els 300.000 euros per projecte, en aquells que hi participin dos grups, i per a projectes en què participin tres o més grups l’import màxim a finançar serà de 400.000 euros. La quantitat adjudicada inclou el 25% per al centre on el personal investigador desenvolupa la seva activitat investigadora, per a activitats de suport i de foment de la recerca i la innovació.

La durada de referència dels projectes és de 3 anys. Aquesta durada pot ser prorrogada si aquesta queda justificada degudament.

El personal investigador que presenti sol·licituds com a responsable dels projectes en aquesta convocatòria haurà d’acreditar tenir títol de doctor/a, que disposa de la infraestructura necessària i una trajectòria d’excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions rellevants (Q1) durant els últims cinc anys en el camp del càncer.

Les sol·licituds s’han de presentar via el portal web de La Marató, en el format que s’especifica a les bases.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 14 de març de 2019.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per a gestionar la documentació institucional que es demana.

+ info: Bases, Preguntes freqüents, Accés al portal de La Marató

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: