Ajuts postdoctorals de l’àmbit de les Ciències de la Vida i de la Matèria

Fundación Ramón ArecesLa Fundació Ramón Areces, convoca 22 ajuts postdoctorals per a l'ampliació d’estudis a l’estranger relacionats amb les Ciències de la Vida i de la Matèria.

La convocatòria d’enguany està orientada als següents àmbits:

  • Biomedicina
  • Química
  • Física i Matemàtiques
  • Preservació de la Biosfera

Les persones candidates han de complir amb els següents requisits:

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Trobar-se en possessió del títol de doctor/a per una universitat espanyola o estrangera, en el moment de la presentació de la sol·licitud. Es donarà preferència a les persones candidates que hagin obtingut el títol de doctor/a entre els anys 2015 i 2019.
  • Estar admès en una universitat o centre de recerca estranger per al curs 2019-2020.
  • Tenir coneixement suficient de l’anglès o de l’idioma del país de destinació.

Aquests ajuts estan destinats a promoure la primera estada postdoctoral a l’estranger, per tant, aquelles persones que en el moment de l’elecció (juny de 2019) hagin realitzat alguna estada a l’estranger igual o superior a un any no seran candidates elegibles,.

Cada ajut tindrà una dotació econòmica bruta de 2.200 euros mensuals. La fundació es farà càrrec de les despeses de desplaçament, i d’una assegurança per malaltia i accidents.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 31 de març de 2019.

+info: Web Fundació Ramón Areces

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_ramon_areces_4.png