Recordatori: Beques de Doctorat “la Caixa” INPhINIT - Retaining en centres de recerca i universitats d’Espanya i Portugal

Obra Social "la Caixa"La Fundació Bancària "la Caixa" convoca 30 beques per cursar estudis oficials de doctorat en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits per poder accedir al doctorat, sempre que, a més, reuneixin els requeriments de mobilitat (article 4.5 de les bases) i anteriorment no s’hagin matriculat als estudis de doctorat sol·licitats.

Els becaris s’han d’incorporar a les universitats o centres de recerca de destinació entre setembre i novembre de 2019. En casos justificats, no obstant això, aquesta incorporació es podria endarrerir fins al 31 de gener de 2020.

Les beques tenen una durada màxima de tres anys.

A més a més, la beca inclou un programa de formació presencial en habilitats transversals com ara transferència tecnològica, emprenedoria, comercialització de la innovació, propietat intel·lectual, lideratge, creativitat, habilitats comunicatives, treball en equip, desenvolupament personal, planificació, assertivitat i networking.

Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol dels altres programes de beques per a cursar estudis de postgrau i de doctorat convocades per la Fundació Bancaria “la Caixa” pel 2019.

El termini per la presentació de sol·licituds és el 27 de febrer de 2019 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una candidatura per a la URL es poden posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació per a resoldre qualsevol dubte de la convocatòria.

+ info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_22.jpg