Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullSara Bardají Sierra (IQS SE), Oriol Lugo Real (FPCEEB) han defensat la seva tesi doctoral.

IQS School of Engineering:

 • Autora: Sra. Sara Bardají Sierra
 • Director: Dr. Salvador Borrós Gómez
 • Títol: Development of resorbable bioceramic bone cements towards vertebroplasty application
 • Data defensa: 25/1/2019
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/665391

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autor: Sr. Oriol Lugo Real
 • Director: Dr. Carlos Moreno Pérez
 • Codirectora: Dra. Eulàlia Ros Martrat
 • Títol: Eficàcia dels processos de psicologia coaching. Mesura dels canvis de la desitjabilitat de control, l'autoeficàcia general i l'actitud proactiva en processos de psicologia coaching
 • Data defensa: 25/1/2019
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/665490
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_89.png