Ajuts per projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2018)

AGAUREl Departament de Justícia, a través de l'AGAUR, ha publicat la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa per a l’any 2018 (RELIG 2018).

Es consideren subvencionables els treballs de recerca que versin sobre algun dels temes inclosos en els àmbits de recerca que s'indiquen a continuació i, en general, tots els que desenvolupin l'objecte que estableix la base 1 establerta a l'Ordre GAH/1386/2017:

  1. El diàleg interreligiós com a eina d'intervenció en l'àmbit educatiu formal i no formal.
  2. La gestió de la llibertat religiosa a l'àmbit laboral.
  3. Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.
  4. Religió i mitjans de comunicació.
  5. Gestió pública de la llibertat religiosa.
  6. El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.
  7. Religió, democràcia i actitud davant les minories.
  8. Religió i joves.

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a), b), c) i d).

Els equips de recerca han d’estar constituïts per un mínim de quatre persones investigadores amb dos/dues doctors/ores, de les quals, com a mínim dues han de tenir dedicació completa i estar vinculades estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.

L'import per ajut serà d'entre 6.000 i 9.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2019, i aquestes s’han de tramitar a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu), de l'Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Convocatòria, Sol·licitar l’ajut

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_32.jpg