Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullBenard Blastus Otieno Ngoye (ESADE ADE), Laura Cortellazzo (ESADE ADE), Sònia Ruiz Pérez (FPCEEB), Josep Miquel Piqué Huerta (La Salle) han defensat la seva tesi doctoral.

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE:

 • Autor: Sr. Benard Blastus Otieno Ngoye
 • Directora: Dra. Tamyko Ysa Figueras
 • Codirectora: Dra. Vicenta Sierra Olivera
 • Títol: An Institutional Logics Perspective on the Implementation of Performance Measurement Systems in the Public Sector
 • Data defensa: 27/7/2018
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/665035

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE:

 • Autora: Sra. Laura Cortellazzo
 • Director: Dr. Joan Manuel Batista Foguet
 • Codirectora: Dra. Sara Bonesso
 • Títol: Emerging perspectives on behavioral competencies: an innovative measurement model, learning antecedents, and employability outcomes
 • Data defensa: 18/12/2018
 • Tesi en cotutela amb la Università Ca’ Foscari Venezia
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/665048

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autora: Sra. Sònia Ruiz Pérez
 • Directora: Dra. Myriam Guerra Balic
 • Codirectora: Dra. Emília Sánchez Ruiz
 • Títol: Estudio intercultural de la distribución calórico-dietética y su impacto en la autopercepción corporal en varones no competidores de musculación
 • Data defensa: 18/1/2019
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/665074

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle:

 • Autor: Sr. Josep Miquel Piqué Huerta
 • Director: Dr. Francesc Miralles Torner
 • Codirectora: Dra. Jasmina Berbegal Mirabent
 • Títol: Understanding the urban development and the evolution of the Ecosystems of Innovation
 • Data defensa: 17/1/2019
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/665076
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_84.png