Actualització! Ajuts de Recursos Humans del MCIU (3a part): Juan de la Cierva Formación i Juan de la Cierva Incorporación

Ministeri de Ciència, Innovació i UniversitatsCom a continuació de la notícia anterior, entrem en el detall de les convocatòries Juan de la Cierva Formación i Juan de la Cierva Incorporación.

Ajuts Juan de la Cierva Formación

Financen la incorporació de joves doctors/es que hagin realitzat el doctorat fora de la universitat d’incorporació, i hagin obtingut el títol entre l’01/01/2017 i el 31/12/2018.

La finalitat de la convocatòria és la formalització de contractes per al personal investigador, de 2 anys de durada, amb una retribució anual mínima 21.500 euros.

Les persones interessades en sol·licitar l’ajut han de tramitar la sol·licitud a través de la seu electrònica del MCIU, abans del 31 de gener de 2019 a les 15.00 (data actualitzada).

Posteriorment, s’ha de presentar el formulari generat, degudament signat, abans del 4 de febrer de 2019, al Rectorat de la URL (Claravall, 1-3 | 08022 Barcelona) (data actualitzada).

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del proper 25 de gener del 2019.

Ajuts Juan de la Cierva Incorporación

Financen la incorporació de joves doctors/es, que hagin obtingut el títol de doctor/a entre l’01/01/2014 i l’01/12/2016. Si s'ha fet el doctorat a la URL, per poder optar a aquest ajut s’ha d'haver realitzat una estada postdoctoral a una altra universitat durant 12 mesos.

La finalitat de la convocatòria és la formalització de contractes, de 2 anys de durada, amb una retribució anual mínima de 25.000 euros. També es preveuen 6.000 euros de finançament addicional per a l’execució de la recerca.

Les persones interessades en sol·licitar l’ajut han de tramitar la sol·licitud a través de la seu electrònica del MCIU, abans del 29 de gener de 2019 a les 15.00 (data actualitzada).

Posteriorment, s’ha de presentar el formulari generat, degudament signat, abans del 4 de febrer de 2019, al Rectorat del URL (Claravall, 1-3 | 08022 Barcelona) (data actualitzada).

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació, abans del proper 25 de gener de 2019.

+ info: Convocatòria, JdC Formació, JdC Incorporación

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: