Recordatori: Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca ACM 2019

Aristos Campus MundusOberta la V Convocatòria del Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación Aristos Campus Mundus 2019. La convocatòria, que té per finalitat el finançament de projectes duts a terme per grups de recerca de les tres universitats espanyoles que integren l’ACM, té un pressupost total de 90.000 euros.

Els projectes hauran de complir amb els següents requisits per poder optar als ajuts:

  1. Comptar amb la participació d’un mínim de dos grups de recerca de dues de les universitats que integren l’ACM, o bé amb la d’un Centro Distribuido de Investigación reconegut segons la normativa publicada el 17 de novembre de 2014.
  2. Emmarcar-se en alguna de les Àrees d’Especialització o Focus Areas (FA) de l’ACM 2015:
  • Innovació social i canvi social
  • Management i responsabilitat social
  • Educació: innovació, competències i valors
  • Salut i biociències
  • Energia i sostenibilitat

El pressupost màxim a finançar serà de 15.000 euros per projecte i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener de 2019.

La presentació de les sol·licituds es farà en format electrònic amb confirmació de lliurament, a la Secretaria d’ACM (convocatorias@aristoscampusmundus.net).

 +info: Convocatòria, Formulari de sol·licitud, Web Aristos Campus Mundus

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_ACM_15.jpg