Ajuts de Recursos Humans del MCIU (2a part): Ramon y Cajal

Ministeri de Ciència, Innovació i UniversitatsCom a continuació de la notícia publicada en el Butlletí anterior, entrem en el detall de la convocatòria Ramon y Cajal.

Aquest ajut finança la incorporació d’investigadors nacionals i estrangers que hagin obtingut el títol de doctor/a entre l’01/01/2008 i el 31/12/2015. Per poder optar a aquest ajut, s’ha d’haver realitzat mobilitat durant 24 mesos essent doctor/a abans d’arribar a l’acord d’incorporació, o haver obtingut el títol de doctor/a a l’estranger.

La finalitat de la convocatòria és la formalització de contractes, de 5 anys de durada, amb una retribució anual mínima de 31.600 euros. També es preveuen 40.000 euros de finançament addicional per a l’execució de la recerca i un ajut de 100.000 euros per crear un lloc de treball permanent (a partir del 4art any de contracte).

El personal investigador interessat en presentar la seva candidatura ho ha de fer a través de la seu electrònica del MCIU. El termini de presentació comença el 9 de gener de 2019 i finalitzarà el 30 de gener de 2019 a les 15.00. (data actualitzada)

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb la Sra. Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del proper dimarts 23 de gener de 2019.

+ info: Convocatòria, Web MCIU

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: