Ètica i protecció de dades a l’H2020

HORIZON 2020La Comissió Europea ha publicat el document “Ethics and data protection” amb informació sobre el tractament dels aspectes ètics i de protecció de dades en els projectes de recerca finançats per l’H2020.

També us informem que segons el Servei de Projectes Europeus i Internacionals de la Generalitat de Catalunya (SPEI) pel proper Programa Marc (Horizon Europe), la Comissió Europea té previst simplificar la seva tasca de comprovació dels aspectes ètics en l’etapa de presentació i negociació del contracte (aquesta responsabilitat recaurà en major mesura a les entitats beneficiaries). En canvi, el seu control augmentarà durant la implementació de la proposta. També es preveu incloure més controls en temes medio-ambientals.

+info: Ethics and data protection

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_H2020_95.jpg