“És molt important detectar les dificultats gràfiques per intervenir el més aviat possible”

Tesi DoctoralSónia Blasco va llegir la seva tesi doctoral el 16 de gener de 2008 a la Facultat de Psicologia de Blanquerna. 'L’aprenentatge del traçat gràfic de l’escriptura. Incidències i propostes d’intervenció' és el títol d’una recerca que l’ha servit per millorar la seva tasca com a mestra d’educació infantil. En aquesta entrevista ens desvetlla la importància de detectar les dificultats gràfiques el més aviat possible.

 

- Pots explicar en dues frases l’argument de la teva tesi?

Aquesta tesi estudia l’escriptura des de la seva vessant gràfica, tenint en compte les mancances motrius detectades. Le seva aportació és la presentació d’un instrument de screenning que permet detectar les dificultats gràfiques i la proposta d’uns suggeriments per prevenir i intervenir aquestes dificultats.

 

Foto de Sciencepics

 

- Com t’ha "canviat la vida" aquest doctorat?

Professionalment, i en no estar dins del món de la docència universitària, m’ha permès extreure unes aportacions que he pogut incorporar a la meva pràctica diària a l’escola per millorar la meva tasca com a mestra d’educació infantil.


- De quina manera has compatibilitzat aquesta recerca amb la feina i la teva vida personal?

Des d’un inici, vaig tenir molt clar que el tema que triés a més a més d’agradar-me i satisfer el meu interès d’investigar, havia de ser compatible amb la meva vida personal i professional. Sóc una persona molt metòdica que organitzo el meu temps de forma que em permeti fer moltes coses. Hi hagut temporades tranquil·les en què tot ha estat més fàcil poder combinar i unes altres, en què he hagut de sacrificar algun aspecte perquè no hagués donat a l’abast.

 

"L’aprenentatge de l’escriptura i la lectura es pot fer per separat. Existeixen mètodes en què es tracten com a dos processos d’ensenyament-aprenentatge diferents"

 

-  Quin és el lloc o la situació més estranya en què t’has trobat durant l’elaboració d’aquesta tesi? I el moment més emocionant?

La situació més estranya va ser el moment de tramitar el títol de doctora. Em vaig adonar que les persones que no som del món acadèmic ho tenim més difícil per a tramitar alguns aspectes administratius amb la universitat. El moment més emocionant va ser quan un cop dita la nota, vaig abraçar les persones que m’estimo.

 

-  Amb quin/a investigador/a t’agradaria trobar-te per comentar la teva tesis? 

No, m’ho he plantejat. La veritat és que m’agradaria molt poder fer alguna publicació, formar part d’algun grup de treball o fer alguna assignatura a magisteri, sempre que pogués compatibilitzar-la amb la meva tasca com a mestra. Trobo que és molt ric poder compartir l’experiència que vas assolint com a mestra amb les il·lusions de les mestres que comencen.

 

- Després de tots aquests anys de recerca, què és el més important que has aprés?

L’important que és ser constant davant de qualsevol situació i que és molt bonic continuar aprenent coses sempre.

 

- Què t’agradaria que tothom sabés sobre la teva tesi?

Esquemàticament, podria dir que:

  • L’escriptura i la lectura tenen bases biològiques diferents.
  • L’aprenentatge de l’escriptura i la lectura es pot fer per separat. Existeixen mètodes en què es tracten com a dos processos d’ensenyament-aprenentatge diferents.
  • Les dificultats gràfiques existeixen a les nostres aules
  • La importància de prevenir o detectar per intervenir el més aviat possible les dificultats gràfiques. Així, evitem la construcció i consolidació d’automatismes que dificultaran la intervenció psicopedagògica.

 

- En què creus es pot transformar aquesta tesi durant els propers anys?

No sé, no tinc ni idea. Per una banda, espero que em donarà algun fruit, però no acostumo a comptar amb coses que no sé. Penso que si vaig fent ja arribarà alguna oportunitat. Per l’altra banda, em faria molta il·lusió que les meves aportacions tinguin repercussions a les aules i que puguin servir com a punt de partença d’altres estudis.


- Com creus que t’ha ajudat aquesta tesi en el teu desenvolupament professional?

L’aprenentatge del traçat gràfic és un dels aspectes que es treballen molt en educació infantil: traços de figures geomètriques, de grafies, de números, de sanefes... formen part del dia a dia. En ser mestra de parvulari, he enriquit la meva pràctica diària.

 

"Aquesta tesi m’ha permès extreure unes aportacions que he pogut incorporar a la meva pràctica diària com a mestra d’educació infantil"

 

- Com has aconseguit durant aquests anys de recerca compensar el fet d’especialitzar-se tant en un tema?

M’he especialitzat en aquest tema però paral·lelament he seguit fent formació en uns altres temes que m’interessaven. M’agrada rebre la proposta d’activitats que envien diferents entitats i segons el meu interès i la possibilitat de temps, trio i faig el que m’agrada.

 

- Què és la primera cosa que vas fer quan vas acabar la defensa de la tesi?

Celebrar-ho i descansar.

 

 

Nom: Sònia Blasco Romeo

Tesi: L’aprenentatge del traçat gràfic de l’escriptura. Incidències i propostes d’intervenció.

Centre URL: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

Departament: Psicologia

Direcció: Marian Baqués Trench i Carmen Buisán Serradell

 

+ info: www.tesisenxarxa.net