Convocatòria URL sexennis CNEAI

Universitat Ramon LlullPublicada la resolució rectoral URL/R35/2018 de convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora i de transferència de coneixement a la Comisión Nacional Evaluadora de la actividad Investigadora (CNEAI). 

D’acord amb el conveni signat amb l’ANECA, des de la URL se seguiran els criteris d’avaluació i les dates de presentació de sol·licituds fixats per a les universitats públiques.

El PDI de la URL interessat en presentar-se a la present convocatòria de sexennis (tant de recerca com de transferència), haurà de complir els requisits següents a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds:

  • Possessió del títol de doctor/a.
  • Vinculació amb la universitat a temps complet o parcial, sempre que aquesta sigui igual o superior a un 50% del temps complet.
  • Antiguitat mínima a la URL d’un any.

Per a l’avaluació de l’activitat investigadora el PDI interessat haurà de presentar un període de 6 anys i seleccionar un total de 5 mèrits per ser avaluats. Per a cada camp de coneixement la CNEAI ha detallat els criteris específics que han de complir els 5 mèrits per tal d’obtenir una avaluació positiva.

Enguany, la CNEAI habilita un projecte pilot per l’avaluació de l’activitat de transferència del coneixement i la innovació, al qual es pot optar des de totes les àrees de coneixement. Els períodes d’avaluació també seran de 6 anys i per sol·licitar-los caldrà haver obtingut, prèviament, una avaluació positiva d’un sexenni de recerca.

Per obtenir una avaluació positiva del sexenni de transferència caldrà presentar 5 aportacions en el currículum abreujat. Entre el tipus d’aportacions es valoraran: la transferència a través de la formació de personal investigador; la transferència mitjançant activitats amb altres institucions; la transferència generadora de valor econòmic i la transferència generadora de valor social.

Les persones interessades en presentar-s’hi caldrà que emplenin la sol·licitud via l’aplicació telemàtica de la CNEAI, imprimeixin i signin la sol·licitud i l’entreguin en paper i per duplicat al registre de la Universitat (Claravall, 1-3. 08022 Barcelona).

El termini de presentació de la sol·licitud al registre de la Universitat finalitza el 18 de gener de 2019.

A la sol·licitud s’haurà d’annexar el CV abreujat, el CV complet i el full de serveis prestats a la URL, així com els certificats de vinculació a altres centres de recerca o universitats, si s’escau.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria, s’hauran de posar en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació per tal de sol·licitar el full de serveis prestats a la URL.

Es recomana sol·licitar el full de serveis prestats abans de l’11 de gener de 2019.

+info: Resolució rectoralGuia del sol·licitantAplicació telemàtica avaluació recerca, Aplicació telemàtica avaluació transferència, Convocatòria sexennis, Criteris específics d’avaluació

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: