"Aquesta tesi m'ha ajudat a madurar i millorar la meva tasca docent"

Tesi Doctoral

José Antonio Montero, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle, va acabar la seva tesi el passat 22 de febrer de 2008. En aquesta entrevista ens dóna les claus d’una recerca adreçada a millorar l’ensenyament de les enginyeries i l’avaluació de les competències subjectives de l’alumnat: Hacia una metodología docente basada en el aprendizaje activo del estudiante presencial de ingeniería, compatible con las exigencias del EEES.


 

 
José Antonio Moreno-Pots explicar en dues frases l’argument de la teva tesi?

 L’Espai Europeu d’Educació Superior demana potenciar en els alumnes universitaris noves competències. Aquesta tesi mostra com certs canvis en la metodologia docent aplicada potencien en els alumnes algunes d’aquestes noves competències. A més, també proposa un mètode sistemàtic de disseny de sistemes automàtics que permeten avaluar en quin grau han estat assolides pels alumnes certes competències de naturalesa subjectiva, difícilment avaluables fent servir les eines d’avaluació tradicionals.

 
-Com t’ha canviat la vida aquest doctorat?

 A nivell personal, durant aquests darrers anys he hagut de dedicar moltes hores ‘familiars’ a desenvolupar part de la tesi. Imagino que aquesta situació deu ser molt comuna entre els doctorands, però en el meu cas ha estat especialment dura ja que tinc dos fills petits (1 i 3 anys) i no els hi he pogut dedicar tot el temps que m’hauria agradat.

 

-De quina manera has compatibilitzat aquesta recerca amb la feina i la teva vida personal?

 La meva feina és la de professor. Per tant, la compatibilitat amb la feina ha estat perfecta ja que he aplicat amb els meus alumnes tots els meus resultats de recerca. Com ja he mencionat a la pregunta anterior, la compatibilitat amb la meva vida personal ja ha estat més difícil.

 

-Quin és el lloc o la situació més estranya en què t’has trobat durant l’elaboració d’aquesta tesi? I el moment més emocionant?

No tinc cap record associat a alguna situació especialment estranya. En quant a moments emocionants, sí que he tingut uns quants. Per exemple: (i) el moment en què l’anàlisi de les dades corresponents a l’experiment portat a terme a la tesi van oferir uns resultats molt bons en relació a les nostres expectatives; (ii) el moment en què els meus dos directors (Francesc Alías Pujol i Joan Gómez Urgellés) van donar el seu vist i plau a la memòria de la tesi; (iii) el moment en què es van complir  tots els tràmits necessaris per fer el dipòsit oficial de la tesi; i (iv) el moment en què el president del tribunal, en acabar la defensa, em va informar què el meu doctorat, per fi, s’havia fet realitat.

 

"Aquesta tesi mostra com certs canvis en la metodologia docent aplicada potencien en els alumnes noves competències"

 

-Amb quin/a investigador/a t’agradaria trobar-te per comentar la teva tesi? Per què?

Amb el Robert M. Vogel, professor de la universitat de La Salle a Philadelphia, amb qui fa uns anys vaig coincidir en un acte a l’ETSEEI La Salle de Barcelona. Ell, juntament amb el professor Preston D. Feden (de la mateixa universitat) són autors d’un llibre (Methods of teaching. Applying cognitive science to promote student learning. Mc GrawHill) que ha marcat molt la part inicial de la meva recerca.

 

-Després de tots aquests anys de recerca, què és el més important que has aprés?

A nivell professional he après que, tot i portar 20 anys dedicat a la docència, encara em queda moltíssim per aprendre. I, sobretot, que lo important no és el que ensenya un professor, sinó allò que realment aprenen els seus alumnes.

 

-Què t’agradaria que tothom sabés sobre la teva tesi?

Potser la idea més interessant que es pot trobar en la meva tesi és la de fer servir eines utilitzades habitualment en el món de l’enginyeria per resoldre un problema presentat en un context pedagògic/docent. Així, en aquest treball es fa servir la lògica difusa per modelar el raonament que segueix el professorat quan avalua competències subjectives en els seus estudiants (per exemple, la capacitat de treballar en grup, la capacitat per a aprendre, etc.). D’aquesta manera, es posa a disposició del professorat un procediment per dissenyar sistemes automàtics, entrenats prèviament per professors (experts), que avaluen de forma ràpida i justa (en el sentit de què els criteris d’avaluació són aplicats d’igual forma per a tots els estudiants) el grau d’assoliment de diferents competències subjectives en els estudiants.

 

"Lo més important no és el que ensenya un professor, sinó allò que realment aprenen els seus alumnes"

 

-En què creus es pot transformar aquesta tesi durant els propers anys?

 Actualment estic treballant en l’automatització total del procés de disseny dels sistemes difusos avaluadors. Quan aquest treball estigui finalitzat, és possible que altres professors s’animin a fer servir el procediment que proposo a la meva tesi per avaluar competències subjectives en els seus alumnes.

 

-Com creus que t’ha ajudat aquesta tesi en el teu desenvolupament professional?

 Donada l’alta correlació que hi ha entre el tema de la meva tesi i la meva feina de professor, considero que aquesta tesi m’ha ajudat força a madurar i millorar en el desenvolupament de la meva tasca docent diària.

 

"Es posa a disposició del professorat un procediment per dissenyar sistemes automàtics que avaluen de forma ràpida i justa el grau d'assoliment de diferents competències subjectives en els estudiants" 

 

-Com has aconseguit durant aquests anys de recerca compensar el fet d’especialitzar-se tant en un tema?

Com ja he mencionat en preguntes anteriors, la meva feina està totalment vinculada a la docència, i amb aquesta tesi m’he especialitzat força en temes docents. Per tant, a nivell professional he obtingut una clara compensació, ja que considero que he millorat força la meva activitat docent en aquests últims anys (les enquestes, els comentaris i les actituds dels alumnes em fan pensar que, efectivament, ha estat així).

 

-Què és la primera cosa que vas fer quan vas terminar la defensa de la tesi?

 Passar tota una tarda sencera jugant amb els meus fills: el Xavier i l’Anna!

 

Nom:  José Antonio Montero Morales

Tesi: Hacia una metodología docente basada en el aprendizaje activo del estudiante presencial de ingeniería, compatible con las exigencias del EEES

Centre URL:  ETSEEI La Salle

Departament: Comunicacions i Teoria del Senyal

Direcció:  Francesc Alías Pujol i Joan Gómez Urgellés

 

+ info: Tesis doctorals en xarxa (TDX)