Ajuts de mobilitat per a personal docent i investigador universitari 2019

Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País La Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País i la Fundació Barcelonesa d’Amics del País, en col·laboració amb Don Javier Godó, Conde de Godó, i l’Obra Social “La Caixa”, convoca ajuts de mobilitat per a personal docent i investigador universitari.

Aquests ajuts, adreçats al personal docent i investigador de Catalunya i als estudiants de doctorat vinculats a universitats i centres de recerca, CERCA de Catalunya, tenen la finalitat de finançar una estada mínima de tres mesos en centres de recerca i universitats estrangeres, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de la investigació i la docència de la universitat catalana.

Les àrees d’interès de la convocatòria 2018-2019 són aquelles que estiguin relacionades amb el progrés i el desenvolupament de Barcelona i la seva àrea d’influència, activitat pròpia de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, ja sigui en els camps de:

  • Desenvolupament econòmic
  • Recerca històrica
  • Urbanisme i planificació territorial
  • Desenvolupament industrial i nous sector emergents
  • Polítiques educatives

Cada ajut tindrà una dotació econòmica de 4.200 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2018. La resolució de concessió es farà pública el mes de gener de 2019.

El personal investigador de la URL que es vulgui presentar a aquesta convocatòria n’haurà d’informar a la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.  

+info: Bases, Formulari

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_sebap_1.png