S’obre el termini de sol•licitud del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada

Ministeri d'Educació i CiènciaS’ha obert la convocatòria per a demanar ajuts dins el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada. Aquest programa finança projectes de recerca en col·laboració amb un pressupost mínim de 60.000 euros. L’objectiu és afavorir activitats adreçades a l’adquisició de nou coneixement, explorant la possible aplicació de noves tecnologies en la generació de nous productes, processos, o serveis, o en la millora substancial d’altres d’existents. 

 

Dins aquest programa, cal destacar el Subprograma de Investigación Aplicada Colaborativa, similar als antics PROFIT. L’objecte és promoure la col·laboració entre els diferents agents del sistema de ciència i tecnologia. Es pretén finançar projectes de recerca aplicada, inclosa la socioeconòmica, estudis de viabilitat tècnica previs a activitats de recerca aplicada i accions complementàries.

 

Aquest subprograma contempla una modalitat específica per a projectes o actuacions realitzades per entitats situades en parcs científics i tecnològics, que s’han de presentar per part de l'entitat promotora del Parc.  

 

La durada màxima dels projectes és de 3 anys i han de començar l’any 2008, amb posterioritat a la sol·licitud de l’ajut.

 

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina d’Innovació i Recerca acaba el proper 8 de maig i la persona de contacte d'aquesta convocatòria és en Valentí Lafuente.

 

+ info: Convocatòria