Beques de La Caixa per a estudis de postgrau a l’Amèrica del Nord i a l’Àsia-Pacífic

Obra Social "la Caixa"La  Fundació  Bancària "la Caixa" convoca 45 beques per cursar estudis de postgrau en universitats de l'Amèrica del Nord (Estats Units o Canadà) i en universitats de la zona d'Àsia-Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i Xina).

Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola.
  • Haver obtingut el títol superior (de llicenciatura, grau o diplomatura universitaris, arquitecte o enginyer superior, arquitecte o enginyer tècnic) obtingut entre el gener de 2010 i el juliol de 2019.
  • No estar ni haver estat matriculat amb anterioritat als estudis de doctorat sol·licitats.
  • Acreditar el coneixement d’una llengua estrangera tal i com s’especifica a les bases.
  • En el cas que es vulgui cursar un MBA, caldrà una experiència laboral mínima de dos anys.

Els ajuts tenen una dotació econòmica que cobreix la matrícula sense límit d’import, una dotació mensual que varia depenent del país a on es cursaran els estudis i altres despeses com les de desplaçament, instal·lació, assistència a seminaris, etc.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 20 de març de 2019.

+info: Bases, Sol·licitud i Dates clau

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_19.jpg