XI Edició de la beca de recerca Ernest Lluch

Fundació Ernest LluchLa Fundació Ernest Lluch convoca la onzena edició de la beca Ernest Lluch per tal de promoure treballs a l’entorn dels àmbits acadèmics que van centrar l’interès d’Ernest Lluch i que contribueixen al foment de la recerca entorn del diàleg, en qualsevol de les diferents àrees de les Ciències Socials.

Els projectes han de ser originals, viables -a realitzar en el termini d’un any- i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques següents:

  1. Història del Pensament Econòmic, Història Política i/o Econòmica dels períodes modern i/o contemporani especialment en relació a la utilització del diàleg com a eina de construcció d'espais de relació i de convivència.
  2. Teoria del diàleg, condicionants i metodologia.
  3. Estudis sobre la personalitat i l´obra d´Ernest Lluch.

La beca té una dotació econòmica de 3.000 euros.

Per participar-hi cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis-, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat, per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org.

El termini de presentació de propostes finalitza el 26 de novembre de 2018.

+info: Bases

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_ernest_lluch_0.gif