La Comissió Europea obre quatre convocatòries del programa de mobilitat europeu Marie Curie

VII Programa Marc La CE ha obert quatre noves convocatòries de mobilitat investigadora Marie Curie dins el programa PEOPLE. Aquests ajuts recolzen el desenvolupament professional del personal investigador europeu finançant xarxes de formació predoctorals (ITN) estades a un país de la UE (IEF), a un país tercer (IOF) i estades a la UE d'investigadors/es de fora d’aquest espai europeu (IIF).

 

- Initial Traininng Networks (ITN). Les organitzacions que demanin aquest ajut han de formar part d’una xarxa que desenvolupi un programa comú de formació predoctoral en recerca. L’objectiu és millorar la qualitat de la recerca europea fomentant la creació de xarxes transnacional (mínim tres membres i de tres països diferents) de programes de formació.

 

D’aquesta forma, l’ITN finançarà ajuts per a post-graduats en el seu primer any de doctorat, la participació de personal investigador visitant en el programa de formació, activitats de formació de curta durada, despeses ocasionades a l’organització host per a dur a terme el programa d’ensenyament i despeses indirectes i d’administració. Yellow Research ha organitzat una jornada a Amsterdam sobre aquest programa per al proper 21 de maig i l’objectiu és ajudar a elaborar projectes d’ITN.  

 

Aquesta convocatòria serà única per a 2008 i 2009 i el seu termini de presentació de sol·licituds acaba el 2 de setembre.

 

- International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF): Aquest ajut s’adreça a personal investigador amb un doctorat o experiència d’almenys quatre anys en recerca (Experienced researchers). L’acció, de fins a 36 mesos de durada, dóna l’oportunitat de formar-se i adquirir nous coneixements a un país tercer. L’ajut també inclou el retorn a una organització de la UE o país associat.

 

- Intra European Fellowship for Career Development (IEF): Aquest ajut finança estades de mobilitat de 12 a 24 mesos per a experienced reserchers a una institució diferent del seu país d’origen i on no hagin estat treballant o estudiant durant els últims tres anys. L’objectiu és adquirir nous coneixements inter o multidisciplinaris o que obtinguin experiències intersectorials

 

- International Incoming Fellowships (IIF): Aquest ajut finança la incorporació de personal investigador d’un país tercer a la UE perquè investiguin i realitzin activitats de transferència de coneixements a Europa. Les estades, d’1 a 2 anys, busquen establir cooperacions en recerca.

 

El termini de sol·licitud per als ajuts IOF, IEF i IIF acaba el 19 d’agost.

 

La persona de contacte d’aquestes convocatòries és Marina Utgés (93 602 22 37).

 

Cordis FP7 / ITN, IOF, IEF, IIF