Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2018-2019)

AGAUROberta la convocatòria per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric o l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió de conflictes.

Els treballs objecte d'aquestes subvencions poden consistir en recerca teòrica i/o aplicada, des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, sempre que versin directament sobre algun dels àmbits temàtics següents:

  1. Construcció de pau i articulació de la convivència després de la violència.
  2. Violències armades fora de contextos bèl·lics (narcotràfic, crim organitzat internacional, corrupció, violències urbanes, bandes juvenils delinqüents, violència contra les dones, desplaçaments forçats, violacions dels drets humans).
  3. Pau i seguretat en les polítiques públiques.
  4. Empreses, conflictes i drets humans. Anàlisi de la implicació de les empreses que operen en situacions de conflicte armat o conflicte social greu i els seus impactes sobre les persones, els drets humans i el medi ambient.

Els projectes s’han d’implementar en el període màxim de 12 mesos, comptats a partir de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut. Els equips de recerca han de constar d’un mínim de tres investigadors, un dels quals han de ser doctor/a amb contractació a temps complet.

L'import per ajut serà d'entre 2.500 euros i 6.000 euros, i el termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 19 de novembre de 2018.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació, el més aviat possible, per tal de gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: ConvocatòriaBases específiques, Formulari de sol·licitudAnnex sol·licitud

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: