Publicats els criteris de priorització dels ajuts FI 2019

Universitat Ramon LlullLa URL ha publicat al tauler d’anuncis del web els criteris de priorització de les sol·licituds presentades a la Universitat per a la convocatòria d’ajuts per contractar personal investigador novell per a l’any 2019 (FI 2019).

Tal i com estableix l’article 9.2 de la Resolució EMC/2176/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) publiquem, en el document adjunt, els criteris de priorització establerts per la Universitat per tal de prioritzar les sol·licituds presentades.

Aquests criteris han estat consensuats amb la Comissió de recerca de la Universitat i validats per l’AGAUR.

+info: Criteris priorització URL avaluació sol·licituds FI 2019, Convocatòria FI 2019

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_76.png