Nova convocatòria d’ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU)

Ministeri de Ciència, Innovació i UniversitatsEl Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MCIU) ha publicat la convocatòria de 850 ajuts de contractació d’investigadors/es en formació. L’objectiu és la consecució del títol de doctor/a i l’adquisició de competències docents universitàries.

La convocatòria estableix que la durada mínima de l’ajut serà d’un any i una durada màxima conforme a l’establert a l’article 21.c de la Llei de la Ciència de 2011. S’ofereixen 14 pagues mensuals de 1.173 euros.

Podran ser beneficiàries aquelles persones que en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds compleixin els següents requisits:

  • Estar en possessió de titulació universitària (llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, graduats).
  • Estar matriculat en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2018-2019, o bé acreditar que s’està en possessió del títol de màster o estar matriculat en el curs 2018-2019 en un màster universitari oficial que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2019-2020.
  • No tenir el títol de doctor/a.
  • Els sol·licitants estrangers que tinguin una llengua materna diferent al castellà, hauran de tenir l’acreditació oficial del nivell d’idiomes B2 en castellà.
  • Els sol·licitants que hagin cursat estudis a l’estranger, hauran de sol·licitar a través de la seu electrònica del MEFP l’equivalència de notes.

Respecte a la data de finalització dels estudis de la titulació i a la nota mitjana de l’expedient, convé mirar la convocatòria, ja que hi ha variacions segons el tipus de titulació i segons les diferents àrees de coneixement.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica del MCIU. El termini de presentació de sol·licituds començarà el 9 d’octubre i finalitzarà el 29 d’octubre de 2018 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, poden contactar amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL (rbabington@rectorat.url.edu).

+ info: Convocatòria, Sol·licitar l’ajut

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: