VI edició de la convocatòria d'avaluació de revistes científiques espanyoles 2018

Fundación Española Para la Ciencia y la TecnologíaLa FECYT ha obert la 6a edició de la convocatòria d’avaluació de revistes científiques espanyoles, dirigida a totes aquelles revistes que desitgin aconseguir el Segell de Qualitat FECYT per primera vegada.

Les principals novetats d’aquesta edició són:

  1. Adopció de la classificació temàtica dels 11 camps de la CNEAI.
  2. Un procés únic en el que s’avaluarà la fase de qualitat editorial i científica a les revistes que es presentin a la convocatòria.
  3. Les revistes amb segell FECYT que hagin de renovar-ne la vigència i superin el llindar establert en relació a la visibilitat i l’impacte, aquesta es renovarà automàticament. Anualment es calcularà aquest llindar amb l’objectiu de tenir un llistat actualitzat en el que les revistes que el superir mantindran la vigència de la seva certificació.
  4. S’han incorporat nous indicadors en la fase de qualitat editorial i científica de compliment recomanat.

Tota la documentació, així com les bases i la guia de sol·licituds, es pot trobar al Portal de Sol·licituds, en el qual s’han de registrar les persones responsables de presentar la sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 d’octubre de 2018.

+info: Portal de Sol·licituds

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fecyt2016_2.png