Recordatori: Convocatòria d’Ajuts en Ètica Aplicada 2018-2019

Càtedra EthosLa Càtedra Ethos convoca els ajuts a estudis de recerca en ètica aplicada per al període 2018-2019. Enguany presenta algunes novetats: s’ha ampliat tant el període d’execució com el tipus de despeses que es poden finançar.

Aquests ajuts tenen per objectiu promoure la recerca en temes d'ètica aplicada a les organitzacions i les professions, i s'estableixen quatre línies prioritàries d'investigació dintre de les quals s'ha d'inscriure el projecte:

Línia 1. La Responsabilitat Social Corporativa. Recerques orientades a facilitar l'explicitació, el compromís i la interiorització de valors en/de les organitzacions, així com estudiar les metodologies que permetin valorar, acreditar i retre comptes de l'activitat de les organitzacions.

Línia 2. Divulgació de coneixement ètic. Recerques orientades a facilitar la sensibilització i didàctica de l’ètica en entorns universitaris, professionals i empresarials.

Línia 3. Ètica de les organitzacions. Recerques orientades a desenvolupar eines que facilitin la gestió i el lideratge ètic de les organitzacions no governamentals, fundacions sense ànim de lucre o administracions públiques (creació de codis ètics, assessorament en comitès ètics, etc.).

Línia 4. Ètica de les professions. Recerca orientada a explicitar els valors i actituds a fomentar en l'exercici dels professionals, especialment a les llicenciatures que s’imparteixen a la URL, i a reflexionar sobre el marc i entorns on es desenvolupen les professions i entorns professionals

Els projectes hauran de realitzar-se entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 de desembre de 2019 i cadascun dels projectes finançats rebrà un màxim de 6.000 euros.

El professorat que desitgi concursar haurà de presentar una única sol·licitud enviant un correu electrònic a mrosas@rectorat.url.edu (Mar Rosàs) en el qual s’annexi el formulari d’inscripció degudament emplenat.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 3 de setembre i finalitzarà el 3 d’octubre de 2018.

+info: ConvocatòriaFormulari de sol·licitud

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_ethos_1.png