Recordatori: Obert el període per presentar les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora de l’AQU (Trams 2018)

AQUSegueix obert, fins al 13 de juliol de 2018, el termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31/12/2017.

Els investigadors i investigadores que vulguin presentar-se a la convocatòria, hauran de complir els següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de Doctor/a
  • Tenir una vinculació amb la universitat a temps complet o parcial (la vinculació a temps parcial ha de ser igual o superior a un 50% del temps complet)
  • Tenir antiguitat mínima a la Universitat d’un any
  • Ser membre actiu d’un dels grups de recerca recollits en el mapa de grups de recerca de la URL

Com a novetats d’enguany, cal destacar que:

  • El termini per annexar tota la documentació a Tràmits Gencat és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.
  • La taxa corresponent s'ha de fer efectiva en un termini màxim de 5 dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.
  • Aquesta convocatòria permet reconèixer les avaluacions realitzades per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), pel que en el cas de voler fer un reconeixement, en el formulari de sol·licitud, un cop marcat l’opció de Personal Docent i investigador doctor de les universitats privades, apareixerà un desplegable on s’haurà de seleccionar si s’ha obtingut l’avaluació favorable d’un sexenni de la CNEAI o no s’ha obtingut i es vol sol·licitar l’avaluació de l’activitat investigadora.

Recordem, que aquesta convocatòria utilitza un nou sistema d’enviament del currículum abreujat. Així doncs, en primer lloc, caldrà enviar la sol·licitud des de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT) i, posteriorment, l’investigador/a rebrà al seu correu electrònic un enllaç al formulari web per omplir el CV abreujat (que ja inclourà el número de tràmit i les dades de l’investigador/a).

Aquest formulari permetrà, via ORCID, carregar les aportacions del personal investigador de forma automatitzada si aquestes estan disponibles al Portal de la Recerca de Catalunya.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Duna Cunillera de l'Oficina de Recerca i Innovació (dcunillera@rectorat.url.edu) per gestionar part de la documentació requerida.

+info: Web de l’AQU, Convocatòria universitats privades, Criteris específics per avaluar l’activitat investigadora, Correcció errades criteris específics per avaluar l’activat investigadora, Formulari de sol·licitud (OVT)

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_aqu_32.jpg