Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullTugba Kalafatoglu (ESADE ADE), Juan Cabó Rodríguez (FF), han defensat la seva tesi doctoral.

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE:

  • Autora: Sra. Tugba Kalafatoglu
  • Director: Dr. Xavier Mendoza Mayordomo
  • Títol: The Role of Networks in the Emergence of New Business Opportunities and New Ventures in Different Geographic Contexts
  • Data defensa: 15/06/2018
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/586242

Facultat de Filosofia:

  • Autor: Sr. Juan Cabó Rodríguez
  • Director: Dr. Armando Jesús Pego Puigbó
  • Títol: L'escriptura i el defora. Experiència i testimoniatge de l'impossible en l'obra de Maurice Blanchot
  • Data defensa: 18/06/2018
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/586215
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_69.png